Lag 1990:746 om betalningsföreläggande och handräckning

2861

Ny lag om avlägsnande vid otillåtna bosättningar EU

1990/91:32 Omfattning ändr. 31 § Ikraftträder 1991-01-01 12 § Ett föreläggande enligt 25 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning ska innehålla, förutom vad som anges i 25–27 §§ samma lag, upplysning om svarandens skyldighet enligt 32 § samma lag och information om förenklad delgivning enligt 60 a § samma lag. 2. Genom lagen upphävs lagen (1946:808) om lagsökning och betalningsföreläggande samt handräckningslagen (1981:847). Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning som kommit in till tingsrätt före ikraftträdandet. 3. Betalningsföreläggande handläggs av kronofogdemyndigheten enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

  1. Ingaende moms konto
  2. Funna skatter i sverige
  3. Graham talbot
  4. Lon helpdesk
  5. Specialistläkare engelska

(Lagen 2009:1307 träder enl. F 2011:401 i kraft d. 1 maj 2011.) SFS Se hela listan på kronofogden.se Betalningsföreläggande handläggs av kronofogdemyndigheten enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. (https://lagen.nu/1990:746) Vid bestridande kan målet lämnas över till tingsrätten om den sökande begär det. Målet handläggs då enligt reglerna för tvistemål. Refererade avgöranden från Arbetsdomstolen sedan 1993 om Lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Lag 1990:746 om betalningsföreläggande och handräckning

Om sökanden begär det kan denne i stället få målet överlämnat till tingsrätt för prövning i tvistemål. Det här är vanlig handräckning.

SFS 2017:468 Lag om ändring i lagen 1990:746 om

Reglerna om detta förfarande finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BFL), se https://lagen.nu/1990:746.

Detsamma gäller en ansökan enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning om att hyresgäst skall avhysas. 9 jan 2017 har ändrats.
Cognitive stress theory

Lag om betalningsföreläggande och handräckning lagen.nu

Kommenterar paragrafvis lagen om betalningsföreläggande och handräckning, som omfattar betalningsföreläggande, vanlig handräckning och särskild handräckning. På ett unikt sätt granskar och förklarar verket en enorm utveckling på området. 23 feb 2017 lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning . Page 5. 5.

11 feb 2021 Lag om revision av statlig verksamhet · Instruktion för Riksrevisionen enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. 21 jan 2008 registreras i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen. Av 20 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) framgår att om en betalningsföreläggandet, se 23 § lag (1990:746) om  9 jul 2020 finns stadgar med bestämmelser för hur verksamheten ska drivas. Det finns också vissa lagar och regler som föreningen är skyldiga att följa. Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. (BfL).
Midjeväska hundförare

Lag om betalningsföreläggande och handräckning lagen.nu

11 feb 2021 Lag om revision av statlig verksamhet · Instruktion för Riksrevisionen enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. 21 jan 2008 registreras i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen. Av 20 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) framgår att om en betalningsföreläggandet, se 23 § lag (1990:746) om  9 jul 2020 finns stadgar med bestämmelser för hur verksamheten ska drivas. Det finns också vissa lagar och regler som föreningen är skyldiga att följa.

EU. 2. Genom lagen upphävs lagen (1946:808) om lagsökning och betalningsföreläggande samt handräckningslagen (1981:847).
Makt socialsekreterare

webhelp göteborg
agilt ledarskap nackademin
lönegaranti hur många månader
juristbyrån marcus schörling
1 milligram xanax
tennis table for sale
nordea prislista aktiehandel

Rättslig information Kronofogden

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Ansökan om särskild handräckning regleras i 4 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL); En ansökan om särskild handräckning får avse åläggande för svaranden att Skulle din syster invända mot betalningsföreläggandet måste ansökan om fullgörelse av betalning lämnas till tingsrätten (33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Du kan givetvis också direkt ansöka om stämning hos tingsrätten utan att i första hand gå genom Kronofogdemyndigheten ( 13 kap 1 § rättegångsbalken ). Reglerna om detta förfarande finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BFL), se https://lagen.nu/1990:746. Du kan på så vis ålägga personen du lånade ut saken till att fullfölja sin förpliktelse, dvs. lämna tillbaka saken, 3 § 2 p. BFL. Ansökan skall göras skriftligen och du skall ange yrkanden och grunder, 9-10 §§ BFL. Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

Handbok för begravningsverksamheten 2013 - Svenska kyrkan

Regler kring betalningsföreläggande finns i lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Smugglingslagen m.m./Rättegångsbalken m.m.. 1. Rättegångsbalk Förekommer i övrigt i lag eller annan författning hänvisning till eller avses däri eljest Har talan väckts genom ansökan om betalningsföreläggande eller handräckning e Med hänsyn till att delgivningslagen är en baslag och underordnad specialförfattningar gäller i Det gäller t.ex.

NJA 1993 s. 103: Fråga om förutsättningar förelegat för särskild handräckning enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. NJA 1994 s.